Ex-webmaster Etienne Haelterman heeft alle medewerking stopgezet en de website tot een minimum herleid. Hij weigert om de site te herstellen en saboteert op die manier de werking van de club.